லினக்ஸ்.காமில் எனது பேட்டி

இந்த எளியவனின் கருத்து linux.com இன் இன்றய சிறப்புக் கட்டுரையில் (May 15, 2014) வெளிவந்திருக்கிறது.

My opinion interview on linux.com
Linux.com இன் சிறப்புக் கட்டுரையில் எனது கருத்து.

 

கட்டுரையின் உரலி: http://www.linux.com/news/enterprise/biz-enterprise/772853-linux-jobs-today-a-special-report

எனது கருத்து பதினைந்தாவது பக்கத்தில்

🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *