வெண்பா விளையாட்டு

#வெண்பாவிளையாட்டு : Ice bucket challenge போல ஒரு விளையாட்டை விளையாடுவோமா? போட்டி இதுதான்: யாராவது ஒருவர் உங்களுக்கு வெண்பா ஈற்றடி தருவார். அதை வைத்து ஒரு வெண்பா இயற்ற வேண்டும். மேலும் நீங்கள் ஒரு புதிய வெண்பா ஈற்றடியை உருவாக்கி இரு நபர்களுக்கு முன்னனுப்பி அவர்களை போட்டிக்கு அழைக்கவேண்டும். எவ்வகை வெண்பா வேண்டுமானாலும் இயற்றலாம். சமுக வலைத்தளங்களில் #வெண்பாவிளையாட்டு அல்லது #வெவி என்ற குறியீட்டை (tag) மறக்காமல் பயன்படுத்தவும்.

மந்தியும் குட்டியும்

குரங்கும் குட்டியும்

@Jen_guru செங்கை சுடினும் சறுக்காது; சுட்டாலும்வெங்கைப் பிடியும் வழுக்காது – குட்டியைதங்கத்தாய் பேணும் தகைமை நிகருமேபுங்கை மரத்தின் நிழல் — Suren 🍬 (@ssurenr) April 18, 2014

கூரையில் சிறுமி

கூரையில் சிறுமி

@Jen_guru கொல்லையில் இருக்கும் சைக்கிள்ளை ஓட்டவே வேண்டினாள் இக்கிள்ளைஉயரம் வேண்டுமே எனச் சொல்லதொங்கியே கிடக்கிறாள் நாள் செல்லச் செல்ல! — Suren 🍬 (@ssurenr) March 31, 2014